Kundcase

Lansering av hemsida räddad + ökad synlighet med 000%

"Efter att ha pratat med Våning 18 insåg vi att de kunde hjälps oss med både vår Google Ads annonsering och sökmotoroptimering. Vi såg fördelen att ha allt hos en och samma byrå, så valet blev enkelt."
Erik Söderström
Sales Engineer

En ny digital era

På 1960-talet startar Sten Torell bolaget efter en ökad efterfrågan och efter att leverantörer och agenter visat intresse. Under ett generationsbyte och Sveriges industrialisering på 70-talet växte och utvecklades bolaget för att senare bli vad det är idag.

Idag erbjuder man ett brett utbud av produkter och tjänster till både den offentliga och privata sektorn. Man har en stark närvaro på marknaden och levererar till stora som små företag över hela den svenska och norska marknaden.

Ny hemsida ska lanseras

Att ta fram och utveckla en ny hemsida är ett stort projekt och innebär många trådar att hålla i för att få ett så bra resultat som möjligt. Innan Torell Pump kom i kontakt med oss hade man inlett ett arbete med att ta fram en bättre och nyare hemsida, men i samband med lansering stötte man på orosmoment.

Man insåg att det behövdes ett omtag av situationen och sökte därför efter en byrå som kunde hjälpa till. Man hade även kommit till insikten att en mer nischad byrå skulle vara ett bättre alternativ och började utifrån de kriterierna leta efter en ny digitalpartner att samarbete med.

Synlighet

Torell Pump visste hur viktigt det var med synligheten och även om man inte bedriver en e-handel på hemsidan ville man ändå arbeta aktivt med synligheten och lägga fokus på att få den nya hemsidan att prestera bättre i sökresultaten på sökmotorerna.

Till en början fick ansvarig tekniker fokusera på att hemsidan skulle uppfylla de tekniska krav och förutsättningar som efterfrågas och när det var på plats kunde ett mer långsiktigt arbete påbörjas.

”Att ha med tilldelade tekniker från Våning 18 under processens gång gjorde så att vi kunde uppnå målen vi satt för den nya hemsidan. Deras kompetens blev en värdefull input i projektet och lanseringen av sidan.”
Erik Söderström
Sales Engineer

Efter att man genomfört en analys kunde ansvariga tekniker påbörja sitt jobba med att sätta upp kampanjer och börja arbeta på relevanta länkar och få hemsidans SEO på plats.

En bra och effektiv kommunikation under arbetet har skapat möjligheter för egna initiativ och proaktivitet som Torell Pump värderar högt.

”Vi har mycket vilja och idéer som präglar vårt samarbete med Våning 18.”
Erik Söderström
Sales Engineer

Siktet framåt hela tiden

Man började jobba proaktivt för att hitta rätt väg att gå framåt och tillsammans med kund kom man fram med nya idéer och kunde utvärdera resultaten under processens gång. Ett sätt som visade sig vara den mest kostnadseffektivaste marknadsföringen som Torell Pump kunde satsa på.

Varje projekt är unik och har sina egna målsättningar som ansvarig tekniker behöver anpassa sig efter. Kommande mål för Torell Pump är att säsongsstyra annonseringen och gräva ännu djupare i SEO arbetet.

”För vår del är SEO och Ads det mest kostnadseffektiva sättet att marknadsföra oss på. Vi uppskattar bland annat flexibiliteten som det ger oss. Även hur tydligt och detaljerade man kan få fram resultat.”
Erik Söderström
Sales Engineer

Vill du boosta ditt företag idag?

skriv till oss och håll kontakten