Sociala medier

Främst Facebook & Instagram

Eller ring oss på 072-575 60 06 alt 072-575 60 03

Nästan alla svenskar har idag tillgång till Facebook och Instagram.

På dessa sociala nätverk spenderar vi oerhört mycket tid och med hjälp av rätt sorts annonsering kan ni komma upp med annonser och träffa relevanta kunder med hjälp av personbaserad inriktning som ålder, kön, stad intresse mm.

Med högsta precision kan ni sprida ert budskap till rätt målgrupp. Ni kan få ta del av kunder som har behov av det ert företag tillhandahåller.

Med sociala medier kan ni öka medvetenheten om ert företag och nå personer nära deras köpprocess.

Vi vet hur personer på sociala medier agerar och hur man kan nå dessa köpstarka målgrupper. Felet många gör är att man inte arbetar med den data man får ut av sin annonsering via ex. Facebook och Instagram. Efter väldigt kort tid så får man tillgång till oerhört viktig information om målgruppen och de som exponerats för just er annons. Då gäller det att skruva på kampanjerna och fokusera mer på den målgruppen, de annonserna som genererar  bäst resultat kopplat till den initiala målsättningen med kampanjen.

Fyll i formuläret för en förutsättningslös dialog!

Start typing and press Enter to search