Våra tjänster

Det finns inga färdiga recept som funkar för samtliga företag

Eller ring oss på 072-575 60 06 alt 072-575 60 03

Vi har koll på digital marknadsföring

Eftersom vi arbetar med företag som befinner sig i helt olika branscher och storlek på företag så arbetar vi oerhört flexibelt. Detta då behoven hos respektive kund ser väldigt olika ut. Då gäller det att skräddarsy lösningar för respektive kund och behov.

Vilket innebär att det kan vara allt ifrån att hjälpa en kund att välja leverantör av en hemsida eller en leverantör av Sökmotoroptimering till att helt och hållet i samråd med företaget styra deras totala marknadsföring.

Vi på Våning 18 AB har bred kunskap inom de mest vanligt förekommande digitala kanalerna.

Vårt brinnande intresse för de digitala medierna ligger till grund för att vi ständigt utvecklar oss och försöker hela tiden ligga i framkant för att möta våra kunders krav. Vår ambition är att vara en proaktiv aktör som kommer med idéer och förslag på förbättringar till våra kunder kontinuerligt. Detta istället för att endast agera reaktivt först när kunden kommer med önskemål eller ännu värre visar sitt missnöje.

Kortfattat ser vår kundprocess ut enl följande:

  • Nulägesanalys: Innebär kortfattat att vi ser över hur ni arbetar idag. Hur ser er målgrupp ut, och vad gör ni för att nå dom idag. Vilka media investeringar gör ni och hur ser avkastningen ut.
  • Framtid/Önskad situation: Vilken målgrupp önskar ni att arbeta mot i framtiden. Vilka kanaler som vi på Våning 18 anser att ni eventuellt ska minska ner på alt. plocka bort helt. Vad ska vi addera i er mediaplan och vad kan vi förvänta oss för avkastning. Vilka är just era viktigaste nyckeltal/KPIer som vi skall följa och mäta era kampanjer efter.
  • Mediaplan/Justering av Mediaval: Tillsammans men input från oss och vårt team så sätter vi en plan för hur vi skall arbeta framgent för att nå våra gemensamma mål för just er verksamhet.
  • Löpande rapportering & analyser: Under vår avtalstid så rapporterar vi resultatet av vårt arbete kontinuerligt till er som kund. Samtidigt så genomförs ständigt nya analyser och uppföljningar av det arbete som är utfört. Vad fungerar bra, och vad fungerar mindre bra. Målet är ständigt förbättra de nyckeltal och KPIer som vi tillsammans följer och arbetar mot.

DET VI KAN HJÄLPA ER MED ÄR BL.A. :

Hemsidor, E-HandelslösningarSökmotoroptimering (SEO)Adwords (SEM)Youtube, Mail och Sociala Medier.

Kontakta oss för en förutsättningslös dialog!

Start typing and press Enter to search