Våra tjänster

Det finns inga färdiga recept som funkar för samtliga företag

Vi har koll på digital marknadsföring

Våra kunder är verksamma i olika branscher och respektive kund har specifika utmaningar och behov. Därför krävs det att vi har god förståelse för hur olika digitala kanaler kan påverka och samspela med respektive kund. För att nå framgång så krävs det att vi skräddarsyr lösningar för respektive kund och behov – Att vi agerar som en affärspartner och inte enbart en teknikleverantör!

Vi på Våning 18 AB har bred kunskap inom de mest vanligt förekommande digitala kanalerna.

Vårt brinnande intresse för de digitala medierna ligger till grund för att vi ständigt utvecklar oss och försöker hela tiden ligga i framkant för att möta våra kunders krav. Vår ambition är att vara en proaktiv aktör som kommer med idéer och förslag på förbättringar till våra kunder kontinuerligt. Detta istället för att endast agera reaktivt först när kunden kommer med önskemål eller ännu värre visar sitt missnöje.

Kundprocess:

  • Nulägesanalys: Innebär kortfattat att vi ser över hur ni arbetar idag. Hur ser er målgrupp ut, och vad gör ni för att nå dom idag. Vilka media investeringar gör ni och hur ser avkastningen ut.
  • Framtid: Vilken målgrupp önskar ni att arbeta mot i framtiden. Vilka kanaler som vi anser att ni eventuellt ska minska ner på alt. plocka bort helt. Vad ska vi addera i er mediaplan och vad kan vi förvänta oss för avkastning. Vilka är just era viktigaste nyckeltal/KPIer som vi skall följa och mäta era kampanjer efter.
  • Mediaval: Med input från oss arbetar vi fram en plan för hur vi skall arbeta framgent för att nå våra gemensamma mål för just er verksamhet.
  • Löpande rapportering & analyser: Under vår avtalstid så rapporterar vi resultaten utav vårt arbete kontinuerligt till er som kund. Samtidigt så genomförs ständigt nya analyser och uppföljningar av det arbete som är utfört. Vad fungerar bra, och vad fungerar mindre bra. Målet är ständigt förbättra de nyckeltal och KPIer som vi tillsammans följer och arbetar mot.

Kontakta oss för en förutsättningslös dialog!

Start typing and press Enter to search