Google Ads (SEM)

Google Premiere Partner

Öka er försäljning med Google Ads

Googles annonsnätverk når flera miljoner människor varje dag och det är en kostnadseffektiv marknadsplats förutsatt att man sätter upp Google Ads kampanjerna på ”rätt sätt”.

Med hjälp av Google Ads får ni ut ert budskap till rätt kundgrupp oavsett om det är en lokal, rikstäckande eller global marknad ni är ute efter. Det är inte konstigt att flera hundra tusentals företagare redan idag använder sig av denna typen av marknadsföring med goda resultat.

Ni som kund kan verkligen skjuta prickskytte mot er målgrupp genom att ex: specificera vart geografiskt era annonser skall synas, för vilken åldersgrupp, vilket kön och vilka tider på dygnet eller dagar i veckan. Och ni betalar enbart när en potentiell kund klickar på er annons. Google Ads är dessutom så mycket mer än det som ofta kallas för traditionella ”sök annonser” som är de text annonser som dyker upp överst på Google när man gör en sökning. Via Google ads hanterar du även bl.a: Google remarketing, Display annonsering, Google Shopping och Youtube annonsering m.m.

Viktigt är dock att annonserna sätts upp av en person som har erfarenhet och kunskaper i just Google Ads. Vi träffar en del kunder som säger att dom har provat denna typ av annonsering, men det har inte funkat för dom. De har helt enkelt inte fått en positiv avkastning på sin investering. Då har man ofta satt upp annonserna på ett felaktigt sätt.

Samtliga medarbetare hos oss på Våning 18 AB har genomgått gedigna utbildningar och erhållit Google Certifieringar för att säkerställa att vi håller den kunskapsnivå som ni som kund skall kunna förvänta er av oss.

Inte bara en leverantör av Google Ads

Våning 18 är en byrå som inte bara arbetar med Google Ads. Vi arbetar ofta med att öka all form av trafik från sökmotorerna. Att se till att våra kunder syns på ett bra sätt både när det gäller Google ads och organsikt är ofta ett vinnande koncept som leder till god avkastning. Detta är något som vi säkerställer genom att löpande arbeta med  SEO (Sökmotoroptimering)

Kunder & Partners

Koenigsegg Våning 18 Partner ICA Våning 18 Partner Depend Våning 18 Partner Poolkungen Våning 18 Partner Crescent Våning 18 Partner Google Våning 18 Partner Swedbank Våning 18 Partner Colorama Våning 18 Partner

Anlita en Google Ads byrå eller sköta det på egen hand?

En byrå som besitter kompetens kring Google Ads och arbetar med detta löpande kan för de flesta säkerställa att avkastningen på den totala investeringen kring Google Ads faller väl ut.
Certifierade Google Ads konsulter kommer säkerställa att ni som kund inte spenderar pengar på trafik som inte är relevant för er verksamhet.
Att erhålla goda resultat innebär alltid många timmars arbete. Genom att anlita en byrå för detta arbetet frigör därför tid till andra arbetsuppgifter.

Vad kostar det att arbeta med Google Ads?

Det är olika beroende på vilken affärsmodell respektive byrå arbetar efter. Vissa tar betalt löpande per timme. Andra tar en procent på det du som kund spenderar på trafik (google spend). Vi har valt att se varje kund utifrån den kundens unika förutsättningar. Därefter beräknar en certifierad Google Ads konsult hur mycket tid som bör allokeras för att vi skall ha bästa möjliga förutsättningar för att leverera enligt uppsatta mål. Det vi tar hänsyn till här är dels hur mycket tid vi bör allokera i samband med uppstart utav samarbetet kring Google Ads. Men även det löpande arbetet för oss när det gäller allt ifrån att optimera och förbättra de uppsatta annonskampanjerna till att eventuellt utöka från enbart sökannonsering till ex Google shopping, Google display och Youtube som extra kanaler. Den estimerade tiden för att hantera det enligt ovan ger oss en skälig prisbild.

Hur kommer jag kunna följa arbetet med Google Ads?

Även här tar vi hänsyn till den unika kundens förutsättningar. Det är viktigt för både kund och oss som Google Ads byrå att vi följer och mäter rätt KPIer.
Därför är det viktigt att tidigt i samarbetet säkerställa att vi arbetar mot gemensamt uppsatta mål. Gemensamt med dig som kund kan vi följa detta i främst Google Ads och Google Analytics. Vi kommer givetvis kunna hjälpa dig som kund att ta fram just den datan du efterfrågar i löpande rapportering. Allt för att arbetet med Google Ads skall erhålla bästa möjliga avkastning.
Det vanligaste är att vi förser dig som kund med en rapport en gång i månaden. Denna rapport följs vanligtvis upp av ett möte med dedikerad Google Ads konsult.

Behöver vi göra några förändringar på vår webb?

Hur er hemsida är uppbyggd har en stor betydelse för resultatet när det gäller era Google Ads kampanjer.
Av den anledningen går vi alltid igenom våra kunders hemsidor och säkerställer att den är uppbyggd på ett sätt som ger oss bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med Google Ads.
Det är inte ovanligt att vi i samband med en sådan analys av kundens hemsida noterar förbättringsåtgärder som vi då givetvis kommunicerar till dig som kund. Det kan vara åtgärder som är direkt kopplat till annonsering på Google, som att det finns väl anpassade målsidor för de sökfraser man sedan väljer att arbeta med. Detta för att erhålla ett bra kvalitetsresultat på annonserna som ofta leder till lägre kostnad per klick (CPC).
Det kan även vara så att vi framför rekommendationer kring förbättringar som har till syfte att förbättra konverteringsfrekvensen och på så vis förbättra lönsamheten i hela Google Ads arbetet.

Varför välja Våning 18 AB?

Analys

Vi startar alltid med att genomföra en analys över vilka sökord vi vill driva trafik ifrån till dig som kund. Baserat på vilka sökord som är mest relevanta för just din verksamhet. Även sökvolymen på dessa sökord är en viktig parameter att se över. Sen är det oerhört viktigt att efter det även analysera konkurrensen och kostnaden för att driva trafik från de aktuella sökfraserna och även relaterade “long tail” sökord. Utifrån resultatet utav den fösta analysen utformar vi en kampanjstruktur som vi sedan kopplar annonserna till.

Löpande optimering

Våra Google Ads tekniker är certifierade av Google. Teknikerna hanterar dina kampanjer löpande och utvecklar kontinuerligt din annonsering med målet att nå en positiv avkastning. Vanliga saker vi optimerar:

  • Kampanjer, sökord och annonser.
  • Budnivåer för att nå lönsamma positioner.
  • Negativa sökord för att utesluta olönsam trafik.
  • Testa olika landningssidor för annonserna.
  • Justera annonserna utefter hur de presterar.

Uppföljning och rapportering

Att löpande rapportera resultaten för dina adwords kampanjer är en självklarhet. Du får tydligt presenterat för dig viktiga nyckeltal och hur vi ligger till jämfört med de mål som vi gemensamt satt upp. Vi kommer även med reflektioner, synpunkter och rekommendationer på hur vi ska förbättra annonseringen på Google. Det vanligaste är att vi har en avstämning minst en gång per månad. En nära kontakt och dialog med våra kunder är enligt oss oerhört viktigt för att tillsammans nå framgångsrika resultat.

Vill ni öka er försäljning?

Kontakta oss om ni vill erhålla ökad trafik från sökmotorerna, som i sin tur leder till ökad försäljning!