Hur får jag min site att ranka i sökresultaten?
SEO Guide för nybörjaren

Att synas i sökresultaten och stärka sin digitala närvaro har de flesta förstått är viktigt men hur gör man då?

Ja det är en bra fråga, och en fråga vi ska ge ett inledande svar på.

Som vi nämnt tidigare är SEO eller sökmotoroptimering något ni behöver arbeta med för att kunna ranka i exempelvis Googles sökresultat. Det finns några grundläggande SEO punkter som man behöver se över och få ordning på innan man går vidare med mer punktinriktade åtgärder på exempelvis specifika målsidor och kategorisidor.

Kan Google hitta och crawla din sida?

Allra första steget är att se till så Google kan hitta din sida och få tillgång till att crawla den. Har inte Google tillgång att göra detta kommer sidan inte kunna ranka helt enkelt.

Ett bra verktyg när det kommer till indexering är Google Search Console där du bland annat kan manuellt ber om en indexering. När sidan väl är indexerad kommer du också få status och rapporter på hur crawlen gick och vilket resultat du fick.

Ibland kan de uppstå tekniska problem som hindrar Googlebots möjlighet att genomsöka sidan och innehåller. Då kommer du få varningar i Google Search Console som berättar varför det inte gick.

Några av de vanligaste problemen man kan stöta på är:

Sidan är helt ny, vilket kan leda till att det tar lite längre tid för Google att hitta din sida och att indexera den.

Canonical – tagg som inte är korrekt uppsatt kan resultera i att Google indexerar felaktiga sidor.

Innehållet på sidan har låg kvalitet och Google anser att de inte är relevant. Om sidan inte tillför något värdefullt finns det en risk för att Google väljer att inte indexerar sidan.

Om din robots.txt fil inte är korrekt kan de stoppa Google från att crawla vissa sidor av din site.

Se över sidans indexering och när det är på plats kan man gå vidare med åtgärder.

Har du valt rätt ord till din webbplats?

Hur snygg och välfungerande hemsida du än har så spelar det ingen roll om ingen kan hitta till den. Hur får man folk till att hitta sin sida då? Jo, genom att hitta rätt sökord eller söktermer som är relevanta inom er bransch. För att lyckas med detta behöver man göra en sökordsanalys och på sätt lära känna er målgrupps sökbeteende. Vilka ord skriver de in i Googles sökruta när de ska googla något?

Varför sökordsanalysen är så viktig

  • Skapa relevans: Genom att hitta rätt sökord kan du skapa innehåll som är direkt relevant för just din målgrupp. Det kommer göra din hemsida mer intressant och användbar för besökarna och ökar sannolikheten att de stannar på sidan längre.
  • Ökad synlighet: En analys hjälper dig som sagt att förstå vilka ord och fraser som eventuella besökare använder för att hitta innehåll som är kopplat till din verksamhet. Genom att optimera din hemsida mot dessa ord ökar du chansen att din webbplats rankas högt i sökmotorresultaten, vilket i sin tur ökar din synlighet och digitala närvaro.
  • Sökvolymer: Med en sökordsanalys kan man analysera sökordens sökvolym och bedöma svårighetsgraden att ranka högt på just dessa orden. Det underlättar när man sen ska prioritera sina resurser och för att veta vart den ”lågt hängande frukten” finns. Helt enkelt där du har störst chans att få framgång.
  • Målgruppen sökbeteende: Sökordsanalysen ger dig en inblick i din målgrupps sökbeteende och språkbruk. Du kan lära dig hur de formulerar sina sökningar och vilka frågor de försöker hitta svaren på. Detta är värdefull information som kan hjälpa dig att skapa innehåll och erbjudanden som är i linje med deras behov och intressen.

 

När man har gjort sin analys kan man börja optimera hemsidan mott rätt ord och skapa relevant innehåll som både kommer göra nytta besökaren samt för sökbarheten. Både Google och besökaren vill att sidan ska vara relevant och vara lätt att förstå. Först då kommer den ge ett värde i Googles ögon som då kommer ranka sidan högre i sökresultatet.

Just sökordsanalysen är ett kraftigt verktyg i en SEO strategi och något vi inleder alla våra SEO projekt med här på Våning 18. Redan i uppstartsfasen arbetar vi fram en lista med prioriterade sökord som sen blir grunden för de SEO åtgärder som sen görs i projektet.

On- Page och Off Page blir din bästa vän

Nu när den tekniska SEO:n är i ordning och sökordanalysen är på plats så du vet hur du ska fånga upp besökare är det dags att börja arbeta med On-Page och Off-Page.

Med On – Page optimerar man hemsidans innehåll genom att ha relevant innehåll med hög kvalitet, optimera metadata för varje enskild sida, sätta rätt rubrikformatering och skapa interna länkar för Google att följa. Dock är detta ingen engångs insats utan något som bör övervakas och ses över kontinuerligt för att få långsiktiga resultat.

Vid sidan om On-Page så behöver man även arbeta med sin Off-Page alltså det som händer utanför webbsidan. Här vill man skapa starka länkar och bygga upp en bra länkprofil med de vi kallar Backlinks. Dessa visar Google att ni har förtroende från andra och är en aktör att räkna med inom er bransch.  

Dessa länkar behöver vara både relevanta och av bra kvalitet. En av de mest effektiva strategierna är att producera högkvalitativt och engagerande innehåll som andra hemsidor naturligt vill länka till. Det kan vara informativa artiklar, guider, forskningsresultat eller annat relevant material som tillför värde för användarna.

Dessutom är det viktigt att hitta samarbeten med andra relevanta hemsidor inom din bransch. Genom att skapa ömsesidiga relationer och dela relevant innehåll kan du skapa en värdefull länkprofil som gynnar din egen webbplats auktoritet.

Boka ett möte med oss!

Kontakta Våning 18 idag för att boka ett kostnadsfritt möte och diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din hemsidas SEO, öka din synlighet och förbättra dina resultat!