Länkstrategi

En länkstrategi är en plan eller strategi som utvecklas för att hantera och optimera länkar som pekar till och från en webbplats.

Innehåll

Kontakta oss

Slottsmöllan 13E 30231 Halmstad

Måndag – Fredag | 08.00 – 17.00

Vad är länkstrategi?

Off-Page SEO är en av de mest kritiska komponenterna i en framgångsrik digital marknadsföringsstrategi, inom detta område spelar länkstrategi en avgörande roll. En välplanerad länkstrategi är nyckeln till att öka hemsidans auktoritet, synlighet och relevans i sökmotorernas ögon och utgör en viktig faktor inom SEO. Syftet med en länkstrategi är att förbättra hemsidans auktoritet, synlighet och sökmotorrankning genom att samla in och hantera externa länkar samt skapa interna länkar på ett strategiskt sätt.

En bra Länkstrategi förbättrar SEO och Webbplatsrankning

En välfungerande länkstrategi innebär att samarbeta med auktoritativa hemsidor inom samma bransch, skapa högkvalitativt och relevant innehåll som andra hemsidor naturligt vill länka till, och övervaka och reagera på eventuella skadliga eller spammiga länkar som kan påverka webbplatsens prestanda negativt. Länkstrategin är en viktig del av både On-Page och Off-Page SEO och kan bidra till att stärka webbplatsens digitala närvaro och ranking på lång sikt.

Boka ett möte med oss!

Kontakta Våning 18 idag för att boka ett kostnadsfritt möte och diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din hemsidas SEO, öka din synlighet och förbättra dina resultat!

Fördelar med en effektiv länkstrategi

 • Ökad auktoritet: Genom att få länkar från auktoritativa och pålitliga hemsidor, ökar din egen hemsida i auktoritet. Detta indikerar för sökmotorer att din webbplats är en resurs att lita på.

 

 • Högre placering i sökresultat: Sökmotorer som Google tar hänsyn till länkar när de rangordnar hemsidor i sökresultaten. En stark länkstrategi kan hjälpa din hemsida att klättra högre upp i sökresultatlistan.

 

 • Ökad trafik: Kvalitetslänkar från relevanta hemsidor kan leda till en ökning av trafiken till din webbplats. Detta beror på att användare som besöker andra hemsidor kan klicka på länkar som leder till din hemsida.

 

 • Bättre synlighet: Genom att få länkar från hemsidor inom samma bransch, visar du för sökmotorerna att din webbplats är relevant för det specifika ämnet.

Olika typer av länkar i en länkstrategi

 • Organsika länkar: Detta är länkar som andra hemsidor ger frivilligt eftersom de anser att din hemsida innehåller användbar information.

 

 • Inköpta länkar: Dessa är länkar som du betalar för att placeras på andra hemsidor. Det är viktigt att vara försiktig med denna metod och se till att länkarna är relevanta och från pålitliga källor.

 

 • Gästinlägg och gästbloggning: Att skriva innehåll för andra hemsidor inom din bransch och inkludera länkar till din egen webbplats är en utmärkt strategi för att öka länkprofilen.

 

 • Sociala Medier: Delningar och länkar från sociala medier kan också påverka din hemsidas synlighet i sökresultaten.

Vill du veta mer?

Optimera din webbplats med rätt SEO! Kostnaden varierar beroende på din bransch och webbplatsens teknik. Låt oss göra en grundlig analys och skräddarsy en strategi för dig.

Skillnaden mellan Nofollow och Dofollow-länkar

Att förstå skillnaden mellan nofollow och dofollow-länkar är avgörande för att skapa en effektiv länkstrategi. Båda typerna av länkar har sina användningsområden och det är viktigt att använda dem lämpligt. Nofollow-länkar används för att undvika att länka till oönskade webbplatser eller sidor, medan dofollow-länkar hjälper till att överföra auktoritet och förbättra sökmotorrankningen. En balanserad användning av båda länktyperna kan hjälpa till att bygga en sund och auktoritativ webbplats.

Nofollow-länkar

Nofollow är en länkattribut som används för att tala om för sökmotorer att de inte ska följa länken till dess destination. När en länk är nofollow, betyder det att den inte överför någon “link juice” eller auktoritet från den hemsida som länkar till den till den länkade webbplatsen. 

 • Oanvändbar länk: Om du länkar till en hemsida eller en sida som du inte vill stödja eller rekommendera, kan du använda nofollow-attributet för att förhindra att din webbplats associeras med den.

 

 • Kommentarsfält: Många bloggar och hemsidor tillåter användare att lämna kommentarer och inkludera länkar till sina egna hemsidor. För att undvika spam och oönskade länkar i kommentarsfältet, använder webbplatsägare ofta nofollow-attributet för länkar i kommentarer.

 

 • Sponsrade länkar: Om du har sponsrade inlägg eller innehåll på din hemsida där du får betalt för att inkludera länkar, bör du använda nofollow-attributet för att uppfylla Googles riktlinjer och undvika att överträda deras regler om att sälja länkar.

Dofollow-länkar

Dofollow-länkar är standardlänkar som inte har nofollow-attributet. Dessa länkar låter sökmotorer följa dem till den länkade webbplatsen och överföra auktoritet eller “link juice”. Dofollow-länkar är därför mer värdefulla för hemsidor som vill öka sin synlighet i sökmotorresultaten.

 • Oanvändbar länk: Om du länkar till en hemsida eller en sida som du inte vill stödja eller rekommendera, kan du använda nofollow-attributet för att förhindra att din webbplats associeras med den.

 

 • Kommentarsfält: Många bloggar och hemsidor tillåter användare att lämna kommentarer och inkludera länkar till sina egna hemsidor. För att undvika spam och oönskade länkar i kommentarsfältet, använder webbplatsägare ofta nofollow-attributet för länkar i kommentarer.

 

 • Sponsrade länkar: Om du har sponsrade inlägg eller innehåll på din hemsida där du får betalt för att inkludera länkar, bör du använda nofollow-attributet för att uppfylla Googles riktlinjer och undvika att överträda deras regler om att sälja länkar.

Utvärdering och optimering

En länkstrategi bör inte vara statisk. Det är viktigt att regelbundet utvärdera och optimera strategin baserat på resultat och förändringar i sökmotorernas algoritmer. Genom att vara flexibel och anpassningsbar kan man säkerställa att länkstrategin fortsätter att vara effektiv över tiden.

En välgjord länkstrategi är en kritisk komponent för att öka en hemsidas auktoritet och synlighet på sökmotorernas resultatsidor. Genom att fokusera på kvalitet, relevans och målmedvetenhet kan man skapa en länkprofil som ger långsiktiga fördelar och hjälper webbplats att rankas högre i sökresultaten.

Mätning och uppföljning

Att mäta och följa upp effekterna av din länkstrategi är avgörande inom sökmotoroptimering. Använd verktyg som Google Analytics och andra SEO-analysverktyg för att övervaka trafik och placeringar som kommer från länkar. En väl genomtänkt länkstrategi är en av hörnstenarna för framgångsrik Off-Page SEO.

Genom att fokusera på att skapa högkvalitativa, relevanta och varierande länkar kan din hemsida öka sin auktoritet och synlighet på sökmotorernas resultatsidor. Det är en investering som ger långsiktiga fördelar och hjälper dig att nå ut till din målgrupp på ett effektivt sätt.

Skapande av en målinriktad länkstrategi

För att en länkstrategi ska vara framgångsrik, måste den vara målinriktad och anpassad efter hemsidans specifika behov och mål. Det första steget är att identifiera vilka områden på webbplatsen som behöver förbättring och vilka sökord eller ämnesområden som är mest relevanta. Genom att fokusera på dessa områden kan man skapa länkar som är särskilt riktade mot att förbättra hemsidans synlighet inom dessa områden.

 • Kvalitet över kvantitet: En av de viktigaste principerna inom länkstrategi är att prioritera kvalitet över kvantitet. Det är bättre att ha ett fåtal högkvalitativa länkar från auktoritativa hemsidor än en stor mängd länkar från mindre relevanta källor. Sökrobotar värderar länkar från pålitliga och auktoritativa källor högre, vilket kan ha en betydande positiv påverkan på webbplats ranking i sökresultaten.

 

 • Mångfald i länkprofilen: En varierad länkprofil är också av stor vikt. Detta innebär att länkar bör komma från olika typer av källor, inklusive bloggar, nyhetssidor, forum och sociala medier. Det är också viktigt att variera ankartexten, det vill säga den text som länken är inkapslad i. Denna variation hjälper till att skapa en mer trovärdig länkprofil.

 

 • Fokusera på relevans: Relevans är en nyckelaspekt inom länkstrategi. Länkar bör komma från hemsidor och innehåll som är relaterade till det ämne eller bransch som din hemsida behandlar. En länk från en relevant källa har mycket högre värde än en länk från en orelaterad webbplats.

 

 • Undvik black hat-taktiker: Det är viktigt att undvika att använda sig av så kallade Black Hat-taktiker inom länkstrategi. Detta inkluderar metoder som köp av länkar, länkfarmar och överdriven användning av exakta ankartexter. Sökrobotar är väl medvetna om dessa taktiker och kan straffa hemsidor som försöker manipulera sina länkprofiler på detta sätt.

 

Vanliga frågor och svar om länkstrategi

En länkstrategi är en plan eller strategi som utvecklas för att hantera och optimera länkar som pekar till och från en webbplats. Den syftar till att förbättra webbplatsens auktoritet, synlighet och sökmotorrankning.

Fördelarna inkluderar ökad auktoritet, högre placering i sökresultat, ökad trafik och bättre synlighet för webbplatsen.

Det finns organiska länkar, inköpta länkar, gästinlägg och gästbloggning, samt länkar från sociala medier som kan ingå i en länkstrategi.

Nofollow-länkar hindrar sökmotorer från att följa länken och överföra auktoritet, medan Dofollow-länkar tillåter detta. Nofollow används för oönskade eller sponsrade länkar, medan Dofollow används för värdefulla och relevanta länkar.

Mätning och uppföljning är avgörande för att förstå om din länkstrategi är effektiv och om den leder till ökad auktoritet och synlighet för din webbplats.

En målinriktad länkstrategi fokuserar på att skapa länkar som är specifikt riktade mot att förbättra webbplatsens synlighet inom specifika områden eller ämnesområden.

Kvalitet är viktigare eftersom högkvalitativa länkar från auktoritativa källor har större värde för sökmotorer och kan förbättra din webbplats auktoritet och rankning mer än en stor mängd lågkvalitativa länkar.

En varierad länkprofil med länkar från olika källor och ankartexter ger en mer trovärdig och naturlig profil som sökmotorer värderar högt.

White Hat-taktiker är etiska och följer sökmotorernas riktlinjer, medan Black Hat-taktiker är oetiska och kan resultera i straff från sökmotorer. Det är viktigt att undvika Black Hat-taktiker.

Eftersom sökmotoralgoritmer och webbplatsens behov kan förändras över tid, är det viktigt att anpassa och förbättra länkstrategin kontinuerligt för att bibehålla och öka webbplatsens auktoritet och synlighet.

Boka ett möte med oss!

Kontakta Våning 18 idag för att boka ett kostnadsfritt möte och diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din hemsidas SEO, öka din synlighet och förbättra dina resultat!

Kontakta Våning 18

Kontakta Våning 18 idag för att boka ett kostnadsfritt möte och diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din hemsidas SEO, öka din synlighet och förbättra dina resultat!