Teknisk SEO

Teknisk SEO är avgörande för att optimera webbplatsens laddningstider, mobilanpassning, säkerhet och mer. Det ökar synligheten i sökresultaten och förbättrar användarupplevelsen. Google värderar teknisk korrekthet och användarvänlighet, vilket påverkar webbplatsens ranking. 

Innehåll

Kontakta oss

Slottsmöllan 13E 30231 Halmstad

Måndag – Fredag | 08.00 – 17.00

Vad är Teknisk SEO?

Teknisk SEO är inom sökmotoroptimering avgörande för en effektiv hemsida i sökresultaten. Det handlar om att finjustera webbplatsens tekniska aspekter för att öka dess synlighet i sökmotorer. Genom att optimera den tekniska infrastrukturen säkerställer man att sökmotorer som Google kan indexera och förstå innehållet korrekt. Detta inkluderar hantering av laddningstider, säkerhetsprotokoll, sitemaps och strukturerad data.

En väl optimerad teknisk grund möjliggör även en bättre användarupplevelse, vilket indirekt gynnar sökresultaten. Teknisk SEO är således en viktig del av att etablera en stark närvaro online och locka relevanta besökare till hemsidan.

Fördelar med Teknisk SEO

Teknisk SEO är avgörande för en stark online-närvaro. Genom optimering av tekniska aspekter ökar synligheten i sökresultat, vilket lockar fler besökare. Det ger också en bättre användarupplevelse, främjar mobilläsning, ökar säkerheten med HTTPS och effektiv hantering av omdirigeringar och fel. Teknisk SEO är nyckeln till att lyckas online.

 • Bättre synlighet i sökresultaten: Genom att optimera hemsidan inom ramarna för teknisk SEO kan du öka dess synlighet i sökresultaten. Det innebär att fler användare kommer att hitta din webbplats när de söker efter relevanta söktermer.

 

 • Högre användarupplevelse: En hemsida som är korrekt och optimerad för teknisk seo ger användarna en bättre upplevelse. Det kan leda till längre besökstider, lägre avvisningsfrekvens och högre konverteringsfrekvenser.

 

 • Förbättrad mobilläsning: Genom att optimera för mobila enheter kan du nå en bredare publik och anpassa dig till det ökande antalet mobila användare.

 

 • Säkerhet och förtroende: Genom att använda HTTPS och säkra din webbplats kan du öka användarnas förtroende och känsla av säkerhet när de interagerar med din hemsida.

 

 • Effektiv hantering av omdirigeringar och fel: Genom att korrekt hantera omdirigeringar och felmeddelanden kan du säkerställa att användarna och sökmotorer hittar rätt sidor på din webbplats.

Google's syn på Teknisk SEO

Google är den dominerande sökmotorn, och därför är det av stor vikt att förstå vad de har sagt om teknisk SEO. Google har upprepade gånger betonat att teknisk SEO är avgörande för att en hemsida ska rankas högt i sökresultaten. De har klargjort att för att rankas väl måste webbplatsen vara tekniskt korrekt och användarvänlig. 

 • Snabb sidhastighet: Google har indikerat att sidhastighet är en viktig faktor för både användarupplevelsen och sökresultaten. Snabba laddningstider på sidan är avgörande för teknisk seo och gör att användare trivs bättre på hemsidan.

 

 • Mobilvänlighet: Med det ökande antalet mobilanvändare har Google infört mobilvänlighet som en viktig faktor i sökresultaten. Hemsidor som inte är anpassade för mobila enheter kan få lägre rankningar.

 

 • Säkerhet (HTTPS): Google har också börjat gynna säkra hemsidor som använder HTTPS-protokollet. Detta ökar användarnas förtroende och säkerhet på webbplatsen.

Boka ett möte med oss!

Kontakta Våning 18 idag för att boka ett kostnadsfritt möte och diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din hemsidas SEO, öka din synlighet och förbättra dina resultat!

Mobilanpassning inom teknisk SEO

I dagens digitala landskap är mobilanpassning en fundamental komponent inom teknisk SEO. Att säkerställa att din hemsida är responsiv och fungerar smidigt på diverse enheter och skärmstorlekar är av avgörande betydelse. Detta är inte bara viktigt ur användarperspektiv, där en smidig upplevelse främjar besökarnas engagemang, utan även ur sökmotorernas synvinkel. Google och andra sökmotorer värderar starkt mobilanpassade hemsidor och tar hänsyn till användarvänligheten vid rangordning av sökresultaten.

En mobilvänlig webbplats kan således vara den avgörande faktorn som skiljer dig från konkurrensen och påverkar din placering i sökresultaten. Att ignorera mobilanpassning som ett steg inom teknisk SEO kan resultera i en betydande förlust av potentiella besökare och därmed en minskad synlighet online. Därför är det viktigt att prioritera mobilanpassning som en grundläggande åtgärd för att maximera din hemsidas prestanda och synlighet på sökmotorerna.

Här är några viktiga aspekter som behöver utvecklas ytterligare när det gäller mobilanpassning för teknisk seo:

 

 • Responsiv design: En mobilvänlig webbplats bör ha en responsiv design, vilket innebär att den automatiskt anpassar sig till olika skärmstorlekar och enheter. Detta garanterar att besökare på smartphones, surfplattor och datorer får en optimerad och användarvänlig upplevelse.

 

 • Sidhastighet: Mobilanpassning handlar inte bara om layout och design, det handlar också om att säkerställa att din hemsida laddas snabbt på mobila enheter. Långa laddningstider kan avskräcka besökare och påverka din webbplats ranking i sökmotorresultaten. 

 

 • Användarvänlighet: Den mobila användarupplevelsen är av yttersta vikt. Det är viktigt att navigeringen är enkel och att användare snabbt kan hitta den information de söker. Detta inkluderar att använda större knappar och text som är lättläst på mindre skärmar.

 

 • Konkurrensfördel: Eftersom mobilanpassning är en så central del av den moderna webbutvecklingen, kan en brist på mobilanpassning sätta dig på efterkälken gentemot konkurrenterna. Det är viktigt att hålla sig i framkant och erbjuda besökare en upplevelse som är i linje med de senaste trenderna inom teknisk SEO.

Optimera laddningstiden

En annan viktig aspekt av Teknisk SEO är att se till att hemsidans laddningstid är så snabb som möjligt. Med den digitala utvecklingen har användare fått allt högre förväntningar på en webbplats snabbhet och smidighet. Om en hemsida tar för lång tid att ladda är chansen att besökaren klickar sig vidare stor. 

Människor har blivit mer otåliga och det är därför viktigt att se till att ens sida laddar snabbt, så att man kan behålla besökarna länge nog till att konvertera. En snabb laddningstid är inte bara viktigt för användarupplevelsen, utan det är också en faktor som Google tar hänsyn till när de rangordnar hemsidor. Snabba laddningstider indikerar en effektiv och användarvänlig webbplats, vilket kan öka din synlighet i sökresultaten.

Förbättra Sidhastighet med Teknisk SEO

För att uppnå snabbare laddningstider kan du vidta flera åtgärder med Teknisk SEO. En viktig punkt är att komprimera bilder och multimediafiler. Att se till att använda rätt filformat och minska filstorleken behålls visuell kvalitet samtidigt som sidan laddas snabbare. Detta är av kritisk betydelse för både användarupplevelsen och SEO. Att minimera användningen av externa koder, som JavaScript och CSS, kan också bidra till en snabbare laddningstid genom att reducera onödig dataöverföring. För att utvärdera och övervaka din hemsidas laddningstid kan du använda verktyg som Google PageSpeed Insights. Detta verktyg ger dig insikter och rekommendationer för att förbättra din webbplats prestanda och hastighet.

Optimera laddningstid för bättre webbplatsprestanda och synlighet

En snabb laddningstid är en grundläggande faktor som påverkar hur besökare upplever din hemsida. Långa laddningstider kan resultera i högre avvisningsfrekvens och en generellt sämre användarupplevelse. Dessa faktorer kan i sin tur negativt påverka din webbplats synlighet i sökresultaten. Sökmotorer som Google belönar snabba landningssidor eftersom de prioriterar användarvänliga och tillgängliga hemsidor. Därför är komprimering av bilder och multimedia en aspekt som är viktig att se över inom teknisk SEO, och en investering som direkt påverkar din hemsidas prestanda och synlighet online.

Säker anslutning inom teknisk SEO

Att använda en säker & krypterad anslutning via HTTPS med SSL-certifikat är en central teknisk åtgärd för teknisk SEO. Detta protokoll skapar en tryggare användarupplevelse genom att kryptera dataöverföring mellan användaren & webbservern. Google lägger stor vikt vid säkerheten på nätet & belönar därför hemsidor med HTTPS.

Detta betyder att en hemsida med en säker anslutning har en liten fördel när det gäller att rangordnas i sökresultaten jämfört med en hemsida som inte använder HTTPS.

Säkerhetsfördelar med HTTPS inom Teknisk SEO

Dessutom signalerar HTTPS till besökarna att webbplatsen är pålitlig och att deras personliga information är säkrad. Detta är särskilt viktigt för e-handelsplatser och hemsidor som hanterar känslig information. Inom teknisk SEO är implementeringen av HTTPS en avgörande teknisk åtgärd som inte bara gynnar teknisk SEO, utan också förbättrar användarens förtroende och säkerhet på hemsidan.

Meta taggar

Korrekt användning av meta taggar utgör en central del av teknisk SEO. Titlar, meta beskrivningar och strukturerad data ger sökmotorer vägledning om innehållet och sidans struktur. Dessa taggar fungerar som informativa etiketter som hjälper till att definiera och kategorisera sidan. Genom att inkludera relevanta sökord i dessa taggar, signalerar du för sökmotorerna vilka ämnen och termer din sida är relevant för.

Bra Meta Taggar ger ökad synlighet och engagemang

Detta ökar sannolikheten för att din hemsida rankas högre för just dessa söktermer. På så vis optimeras din webbplats för att synas i sökresultaten, vilket i sin tur attraherar mer målinriktad trafik till din hemsida. En väl genomtänkt teknisk SEO och användning av meta taggar är därmed en strategisk teknik som förbättrar din webbplats synlighet och relevans i sökresultaten. Detta resulterar i en ökad möjlighet att attrahera målgruppen som söker efter ditt specifika innehåll.

 • Meta titlar och beskrivningar: Dessa två meta taggar är kritiska för teknisk  SEO och spelar en central roll i att locka besökare till din hemsida. Titeln, som visas i sökresultaten, fungerar som din första anblick och bör inkludera relevanta sökord för att tydligt indikera sidans ämne. Medan meta beskrivningen är en kort sammanfattning som visas under titeln och bör vara informativ för att öka klickfrekvensen och locka in mer trafik. 

 

 • Strukturerad data: Strukturerad data är en mer avancerad form av meta taggar som ger sökmotorer ännu mer information om sidans innehåll. Genom att använda strukturerad data kan du hjälpa sökmotorer att förstå och tolka ditt innehåll på ett mer detaljerat sätt. Detta kan leda till företräde i sökresultaten och möjligheten att visa rika resultat som stjärnbedömningar, produktpriser och mycket mer.

 

 • Dubbelkolla och uppdatera: En viktig aspekt av att använda meta taggar korrekt är att se till att de är aktuella och relevanta. Sökmotoralgoritmer förändras över tiden, och det som fungerade tidigare kanske inte längre ger samma resultat. Det är därför avgörande att regelbundet dubbelkolla och uppdatera dina meta taggar för att se till att de fortfarande är effektiva.

 

 • Unik och informativ: Meta taggar bör vara unika för varje sida på din hemsida. Att återanvända samma titel och meta beskrivning på flera sidor kan förvirra sökmotorer och minska sidornas chanser att rankas högt. Var noga med att anpassa dessa taggar till varje enskild sida och se till att de är informativa och relevanta för sidans specifika innehåll.

 

Att optimera din tekniska SEO med korrekt användning av meta taggar är en strategi som kan göra stor skillnad i din hemsidas placering i sökresultaten. Det handlar om att ge tydlig vägledning till sökmotorer om vad din webbplats handlar om och vad den erbjuder. Genom att inkludera relevanta sökord, skapa lockande meta beskrivningar och använda strukturerad data kan du maximera din hemsidas synlighet och attrahera målgruppen som är intresserad av ditt specifika innehåll. 

Boka ett möte med oss!

Kontakta Våning 18 idag för att boka ett kostnadsfritt möte och diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din hemsidas SEO, öka din synlighet och förbättra dina resultat!

Navigering inom teknisk SEO

Sitemap och robots.txt utgör två viktiga verktyg inom teknisk SEO. En sitemap är som en karta som listar alla sidor på din webbplats, vilket underlättar för sökmotorer att snabbt hitta och indexera innehållet. Däremot är en robots.txt-fil en direktivfil som styr hur sökmotorer navigerar och crawlar din hemsida. Den kan användas för att blockera tillgång till vissa delar av webbplatsen om det är nödvändigt.

Genom att använda dessa verktyg inom teknisk SEO på rätt sätt kan du optimera hur din hemsida kommunicerar med sökmotorer, vilket i sin tur kan leda till förbättrade sökresultat och ökad synlighet online.

Undvik duplicerat material

Canonical-taggningen utgör en viktig teknisk strategi inom teknisk SEO för att hantera duplicerat innehåll på en webbplats. Genom att använda en canonical-tagg specificerar du vilken version av en sida som bör betraktas som den primära och mest relevanta. Detta är särskilt värdefullt för e-handelswebbplatser med liknande produktsidor, där innehållet kan vara snarlikt.

Genom att tydligt ange den föredragna versionen för sökmotorer undviks risken för att dessa sidor konkurrerar om placeringar i sökresultaten, vilket kan förbättra hemsidans övergripande prestanda och synlighet.

Säkerställa webbkvalité med teknisk SEO

För att upprätthålla en hög kvalitet på din webbplats är det inom teknisk SEO viktigt att regelbundet utföra tekniska analyser och korrigera eventuella fel och problem. Det kan inkludera att kontrollera länkar, korrigera trasiga sidor (404-fel), och säkerställa att alla element på sidan fungerar korrekt.

En välskött hemsida är avgörande för att behålla användarnas förtroende och sökmotorernas gillande. Genom att noggrant övervaka och underhålla din webbplats kan du säkerställa att den är användbar, tillförlitlig och att den levererar den bästa möjliga upplevelsen för dina besökare. Tekniska analyser och korrigering av fel är en viktig del av arbetet inom teknisk SEO och bör vara en kontinuerlig process för att förbli konkurrenskraftig på nätet.

Google Index och HTTP-statuskoder

Inom teknisk SEO är det också viktigt att förstå HTTP-statuskoder, eftersom de kan påverka hur sökmotorer indexerar och hanterar en hemsida. Här är några viktiga HTTP-statuskoder att känna till:

 • 301 redirect: Denna statuskod används för att utföra en permanent omdirigering från en URL till en annan. Det är användbart när du byter webbadress eller när du har inaktiverat en sida. En 301-omdirigering överför också den tidigare sidans sökmotorrankning till den nya URL:en.

 

 • 302 redirect: En 302-omdirigering används för att utföra en tillfällig omdirigering. Den bevarar den ursprungliga sidans rankning på den gamla URL:en och är användbar när en sida bara är tillfälligt borttagen.

 

 • 404 felmeddelande: En 404-statuskod indikerar att sidan inte kunde hittas. Det är viktigt att hantera 404-fel korrekt, eftersom för många 404-fel kan påverka användarupplevelsen och sökresultaten negativt.

 

 • 500 intern serverfel: Denna generiska felkod indikerar att något gick fel på servern. Interna serverfel kan påverka sidans prestanda och indexering, och de bör åtgärdas så snart som möjligt.

Vill du veta mer?

Optimera din webbplats med rätt SEO! Kostnaden varierar beroende på din bransch och webbplatsens teknik. Låt oss göra en grundlig analys och skräddarsy en strategi för dig.

Vad är Crawling och varför är det viktigt?

Crawling är den process inom teknisk SEO där sökmotorer skannar hemsidor för att samla in information om dess innehåll och struktur. Sökmotorer använder speciella program som kallas “spindlar” eller “bots” för att göra detta.

Dessa spindlar följer länkar från en sida till en annan och samlar information om varje webbsida de besöker, inklusive text, bilder och länkar till andra sidor. Crawling är grunden för hur en webbplats blir synlig i sökresultaten. Om en sökmotor inte kan krypa och indexera din hemsida korrekt, kommer den inte att visas för användare som söker relevanta termer. Därför är det inom teknisk SEO avgörande att säkerställa att din webbplats är “crawlbar” och att sökmotorerna kan få tillgång till allt innehåll.

Sätt som crawling kan påverkar teknisk SEO:

 • Identifiering av fel och problem: Genom att övervaka crawling-processen kan du upptäcka tekniska problem på din hemsida, såsom brutna länkar, felaktiga omdirigeringar eller sidor med fel HTTP-statuskoder. Att rätta till sådana problem är avgörande för en fungerande teknisk SEO.

 

 • Optimering av sidhastighet: Crawling kan påverka hur snabbt din webbplats indexeras av sökmotorer. Snabba sidbelastningstider och en smidig webbplatsstruktur kan göra det möjligt för spindlar att krypa din hemsida effektivt, vilket i sin tur kan öka din synlighet i sökresultaten.

 

 • Hantering av duplicate content: Genom att övervaka crawling kan du upptäcka och hantera problem med duplicerat innehåll. Sökmotorer straffar ofta hemsidor som har duplicerat innehåll, så det är viktigt att förebygga och lösa sådana problem.

 

För att optimera crawling inom teknisk SEO, bör du:

 • Se till att din webbplats har en fungerande och logisk struktur.

 

 • Använd “robots.txt” för att blockera oönskad indexering av känslig information.

 

 • Övervaka regelbundet din hemsida med verktyg som Google Search Console för att identifiera problem.

 

 • Se till att din webbplats laddar snabbt och är mobilvänlig för att underlätta crawling.

 

Vikten av en välskapad URL-struktur

En välskräddad URL-struktur är inom teknisk SEO en central betydelse för webbplatsdesign. Den styr hur webbadresserna på din hemsida är organiserade och strukturerade. En välgjord struktur kan påverka din webbplats synlighet i sökresultaten.

Strukturen påverkar även användarupplevelsen och din förmåga att hantera och uppdatera innehållet på ett betydande sätt.

För att skapa en effektiv URL-struktur bör du tänka på följande:

 • Tydlighet och läsbarhet: Använd begripliga ord istället för långa, kryptiska bokstavskombinationer eller siffror.

 

 • Inkludera relevanta sökord: Det kan vara fördelaktigt för teknisk SEO att inkludera relevanta sökord i dina URL:er, för att hjälpa både sökmotorer och användare att förstå sidans ämne.

 

 • Kort och begriplig URL: Dessa är att föredra då de är enklare att komma ihåg och dela.

 

 • Undvik onödiga mappstrukturer och parametrar: Håll det enkelt och överskådligt för användarna.

 

En välskräddad URL-struktur inom teknisk SEO bör även spegla den logiska hierarkin av din hemsida. Det innebär att kategorier och undersidor bör vara organiserade på ett intuitivt och användarvänligt sätt.

Undvik dubbla URL:er för samma innehåll, då detta kan förvilla sökmotorer och skada din tekniska SEO. Genom att använda taggar och omdirigeringar kan duplicering undvikas. Statiska URL:er, där innehållet i webbadressen förblir konstant, är att föredra framför dynamiska URL:er med långa parametrar och variabler.

Vikten av enkel och säker URL-Struktur inom Teknisk SEO

Använd bindestreck istället för understreck eller andra specialtecken i URL-strukturen. De är enklare att läsa och tolka. Om din webbplats hanterar känslig information eller utför transaktioner, se till att din URL-struktur är säker genom användning av HTTPS-protokollet. En välplanerad URL-struktur gör det enklare att underhålla och uppdatera din hemsida utan att orsaka brutna länkar eller tekniska problem. En bra URL-struktur utgör en grundläggande beståndsdel inom teknisk SEO och en användarvänlig webbplatsdesign.

Den underlättar inte bara för dina besökare att navigera på din webbplats, utan ger även en tydlig väg för sökmotorer att indexera och ranka ditt innehåll. Genom att noggrant överväga din URL-struktur kan du förbättra din hemsidas prestanda och erbjuda en förbättrad användarupplevelse.

Vanliga frågor och svar om On-Page SEO

On-Page SEO är en del av sökmotoroptimering som fokuserar på att optimera innehållet och strukturen på en webbplats för att förbättra dess synlighet i sökresultaten.

On-Page SEO är viktigt eftersom det hjälper till att öka webbplatsens synlighet i sökresultaten, förbättra användarupplevelsen och attrahera relevanta besökare.

Målet med On-Page SEO är att skapa en användarvänlig och relevant webbplatsupplevelse samtidigt som man tillfredsställer sökmotorernas krav för att ranka högre i sökresultaten.

Relevant och högkvalitativt innehåll hjälper till att öka webbplatsens synlighet och engagera besökare. Det är viktigt att inkludera relevanta sökord i innehållet.

En tydlig URL-struktur gör det enklare för både användare och sökmotorer att förstå sidans innehåll och hierarki.

Metadata, inklusive titlar och beskrivningar, påverkar On-Page SEO genom att locka användare till din webbplats när de ser dina länkar i sökresultaten.

Bildoptimering innebär att använda beskrivande filnamn och alt-text för bilder, vilket hjälper sökmotorer att förstå bildernas innehåll och förbättrar användarupplevelsen.

Interna länkar är länkar som pekar från en sida på din webbplats till en annan sida på samma webbplats. De hjälper användare att navigera och ger sökmotorer information om webbplatsens struktur.

Korrekt användning av sökord är avgörande inom On-Page SEO eftersom det hjälper sökmotorer att förstå sidans ämne och ranka den högre i relevanta sökresultat.

On-Page SEO är grundläggande eftersom det ökar chanserna att attrahera målgruppen, förbättra webbplatsens användarupplevelse och ranka högre i sökresultaten, vilket i sin tur kan leda till ökad synlighet och framgång online.

 

 

Boka ett möte med oss!

Kontakta Våning 18 idag för att boka ett kostnadsfritt möte och diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din hemsidas SEO, öka din synlighet och förbättra dina resultat!

Kontakta Våning 18

Kontakta Våning 18 idag för att boka ett kostnadsfritt möte och diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din hemsidas SEO, öka din synlighet och förbättra dina resultat!