Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering

Google är världens i särklass största sökmotor. Bara i Sverige görs det över 50 miljoner sökningar varje dag. Vi är ständigt online och uppkopplade, exempelvis via mobilen som vi bär med oss överallt.

Vi ser även Google som världens största marknadsplats. Detta då nästan alla typer köp föregås av en sökning på just Google. Det är idag oerhört vanligt att ökad trafik från sökmotorerna ligger till grund för ökad försäljning.

När era potentiella kunder söker efter era produkter eller tjänster på Google, är det viktigt att ni syns så högt upp som möjligt i sökresultatet. För att säkerställa att ni tar del utav trafiken från sökmotorerna bör ni därför arbeta kontinuerligt med sökmotoroptimering.

Gör ni inte det, så innebär det med stor sannolikhet att ni dagligen går miste om relevant trafik från sökmotorer som Google. Vilket i sin tur innebär att ni troligtvis också går miste om potentiell försäljning. Trafiken och försäljningen kommer istället gå till era konkurrenter som positionerar sig bättre. Av den anledningen bör arbetet med sökmotoroptimering vara en prioriterad del i er marknadsföring. Vi är en etablerad byrå som kan hjälpa er nå bättre ranking och ökad försäljning!

Kunder & partners

Gör en snabb & gratis analys av er hemsida.

Med vårt verktyg får ni snabbt reda på hur er hemsida placerar sig på Google på specifika sökord. Resultatet skickas per automatik till den angivna mailadressen.

Ditt resultat är på väg

Det bör anlända i Din inbox inom några minuter.

Sökmotoroptimering analys

Första steget i vårt arbete med sökmotoroptimering är att göra en förstudie, där vi genomför en analys av kundens hemsida. Utifrån denna analys identifierar vi vad som behöver åtgärdas för att förbättra kundens optimering på sökmotorerna. För att kunna genomföra ett bra arbete krävs det att först identifiera bristerna.

Åtgärdsplan

När vi har genomfört en grundlig analys av kundens hemsida sätter vi ihop ett konkret åtgärdsförslag. Detta förslag implementeras sedan löpande av oss. I vissa fall väljer kunden själv att implementera den. Vårt arbete med sökmotoroptimeringen sker löpande under hela avtalsperioden.

Rapportering

I takt med att arbetet implementeras bevakar vi givetvis resultatet löpande. Vi säkerställer exempelvis att de sökfraser vi valt att arbeta med sakta men säkert förbättrar sin position. Statusen rapporteras i regel till dig som kund minst en gång per månad.

Varför ska jag investera i sökmotoroptimering?

Ju högre upp ni syns på sökmotorer, desto större chans är det att kunden väljer just er. För att positionera sig högt upp i den så kallade organiska träfflistan på Google krävs det att man arbetar med sökmotoroptimering. För att säkerställa att våra kunder inte går miste om affärer hjälper vi ert företag med just det. Vi optimerar er hemsida för att den skall positionera sig bättre och samtidigt driva mer relevant trafik. Den ökade trafiken till er hemsida resulterar sedan i fler köpande kunder.

Hemsida
Google Ads i Halmstad

Hur fungerar sökmotoroptimering?

Exakt hur man på  bästa sätt genomför sökmotoroptimering finns det många synpunkter kring. I stora drag handlar det om att på olika sätt stärka upp en domän, och göra det tydligt för sökmotorernas algoritmer att förstå vad den aktuella hemsidan innehåller. Frågar du som företag olika byråer får du ofta olika svar på varför just den byrån är bäst lämpad för dig. Det finns egentligen inget facit när det kommer till arbetet med sökmotoroptimering. Det handlar mer om generella riktlinjer som man bör följa, tålamod och tid till finjusteringar, samt kontinuerlig arbete kopplat till en  initial strategi.

Google Premier Partner

”Google Partner-märket ges till företag som har uppvisat färdigheter och expertis inom Google Ads. Våning 18 AB uppvisar mycket goda resultat och stora kunskaper inom Google annonsering”

– Google

Vanligt förekommande frågor kring sökmotoroptimering

Hur lång tid tar det att få märkbara resultat?

Det är omöjligt att ge ett konkret svar på detta. Det beror på hur konkurrensen ser ut och vilka förutsättningar just er hemsida/domän har. Det är såklart också avhängt i hur mycket tid och resurs du allokerar för arbetet med sökmotoroptimering. En helt ny hemsida utan historik tar i regel betydligt längre tid om man jämför med en webbplats med lång historik och ett redan upparbetat länknätverk. Med det sagt kan det ta alltifrån veckor, månader och år innan du kan se effekten utav sökmotoroptimering.

Lurar man sökmotorerna när man arbetar med sökmotoroptimering?

Verkligen inte, det är snarare tvärtom. Vi hjälper sökmotorer som Google att förstå vilken hemsida/målsida som är relevant kopplat till en unik sökfråga. Google själva ger rekommendationer på hur man bör arbeta med sin webbplats för att den skall erhålla bättre placeringar i googles sökresultat. Google Search Console är dessutom ett verktyg som tillhandahålls av just Google som till stor del används för att arbeta med sökmotoroptimering.

Garanterar ni specifika placeringar på sökmotorerna?

Vi kan aldrig lämna garantier till våra kunder. Det finns egentligen ingen byrå som kan ge dig som kund garantier på specifika positioner. Vi brukar dock ha en gemensam målbild tillsammans med våra kunder kring vad vi vill uppnå på en specifik tidsperiod. Löpande rapporterar vi resultaten till våra kunder för att säkerställa att arbetet med sökmotoroptimering går åt rätt håll.

Lurar man sökmotorerna när man arbetar med Sökmotoroptimering?

Verkligen inte, det är snarare tvärtom. Vi hjälper sökmotorer som Google att förstå vilken hemsida/målsida som är relevant kopplat till en unik sökfråga. Google själva ger rekommendationer på hur man bör arbeta med sin webbplats för att den skall erhålla bättre placeringar i googles sökresultat. Google Search Console är dessutom ett verktyg som tillhandahålls av just Google som till stor del används för att arbeta med SEO.

Hur viktig är laddningstiden för sökmotoroptimeringen?

Den är absolut viktig. Vår uppfattning är dock att man i många fall övervärderar just laddningstiden. Om er hemsida laddar på max ett par sekunder så är det bra nog. Skulle ni ha en laddningstid på över 5-6 sekunder så skulle det absolut kunna leda till sämre placeringar på Google. Då bör ni se över hur ni kan förbättra laddningstiden och där finns det en mängd relativt enkla ingrepp för att förbättra hemsidans laddningstid. Detta är givetvis tekniska implementationer som en byrå är behjälpliga med.

Hur optimerar jag bilder?

Den så kallade Alt-taggen ger namn och beskriver samtidigt vad som syns på bilden. Därför bör den också innehålla relevant sökfras för bästa seo effekt. Görs detta på korrekt sätt plockas den upp av sökmotorerna. Samtliga bilder bör ha unikt utvalda alt taggar.

Vad är en metabeskrivning?

En metabeskrivning är ett kortare textstycke som finns för respektive målsida på din webbplats. Den är oerhört viktig för ditt arbete med seo. Det primära syftet med den här texten är att förklara vad den aktuella sidan har för typ av innehåll för sökmotorerna. Man ska dock vara medveten om att meta beskrivningen också är synlig i sökresultatet på Google, och på så vis även kan påverka antalet klick om texten utformas på ett relevant och smart sätt. Säkerställ att du har en metabeskrivning på samtliga sidor på din webbplats. Se till att den tydligt berättar om vad den aktuella sidan
handlar om, samtidigt som du även försöker uppmana till klick. Detta kommer påverka din sökmotoroptimering och samtidigt öka antalet klick till din hemsida.

Vad är en Meta titel?

En meta titel är själva rubriken som du bland annat ser i Googles sökresultat. Den kan du själv anpassa utefter vad respektive sida handlar om. Du bör nämna de viktigaste sökfraserna i själva titeln och gärna så tidigt som möjligt. Men det viktigaste är att du utformar den så att den i sin helhet blir bra, och även lockar till klick. På samma sätt som meta beskrivningen så påverkar den både seo arbetet, samtidigt som den har möjlighet att påverka antalet klick om den utformas på ett smart sätt.

Hur viktig är en mobilanpassad hemsida?

Sökmotorer som Google har under en längre tid varit oerhört tydliga med att de kommer prioritera webbplatser som är anpassade för mobiltelefoner. Därför bör detta verkligen vara prioriterat för alla som arbetar med seo. Fortfarande kan man se att icke mobilanpassade hemsidor rankar bra, men det är med största sannolikhet bara en tidsfråga innan samtliga topp positioner på Google består utav webbplatser som är anpassade för mobiler. Detta följer även sunt förnuft då användningen av just mobiltelefoner idag är större än desktop. Så, om du långsiktigt vill lyckas med din seo så bör du omgående säkerställa att den funkar bra i en mobiltelefon. Det effektivaste sättet är att göra din hemsida responsiv, vilket innebär att den anpassar sig efter storleken på skärmen.

Hur mäter jag resultatet utav sökmotoroptimeringen?

För att utvärdera och mäta resultatet utav arbetet bör man i första hand följa hur man rankar på de aktuella sökorden. I takt med att rankingen förbättras bör man dessutom följa hur det påverkar den organiska trafiken. Det man vill se är att den organiska trafiken ökar och att det sker på sökord/sökfraser som ingår i sökmotoroptimeringen. Slutligen är det viktigt att mäta och spåra konverteringar och på så vis säkerställa att den ökade mängden trafik också genererar ökad försäljning.

Vad innebär lokal sökmotoroptimering?

Arbetar man med en lokal verksamhet bör man säkerställa att webbplatsen också avspeglar det. Dels innebär det att man slipper konkurrera rikstäckande om man enbart vill nå kunder lokalt. Det gör också arbetet med sökmotoroptimering lite lättare då man enbart behöver optimera webbplatsen mot en smalare målgrupp men en lägre konkurrens. En stor del utav sökningarna på Google är idag lokala och därför bör också arbetet ta hänsyn till detta.

Hur vet jag om länkar är bra/dåliga för sökmotoroptimeringen?

Först bör man ha klart för sig att det endast är så kallade Do-follow länkar som ger verklig länkkraft. De länkar som kallas för No-follow ger inte den önskade länkkraft som man ofta är ute efter i ett arbete med sökmotoroptimering. Kvalitén av länkarna bedöms genom att se över hur förtroendeingivande domänen/sajten är och hur relevant innehållet är. Man bör också se över hur många unika domäner som länkar till webbplatsen och hur de olika domänernas ”page authority” ser ut. För bästa effekt så bör dessa domäner i sin tur även ha ett positivt länknätverk bakom sig för att i sin tur erhålla en hög ”domain authority”.

Vilka ankartexter bör mina externa länkar ha?

Det är av största vikt att ni arbetar med en variation på just ankartexterna. Detta för att det skall uppfattas så naturligt som möjligt, vilket i sin tur påverkar sökmotoroptimeringen. Ert varumärke bör noteras i minst 50% av de inkommande länkarna och bör dessutom pekas mot er startsida. Skulle ni använda er av en för hög andel inkommande länkar som har en överoptimerad ankartext mot en och samma målsida så kan detta ledda till bestraffning i form av förlorade placeringar på sökmotorerna. Utöver detta så är det återigen viktigt med en variation kring ankartexterna och vilka målsidor de pekar mot för bästa resultat i arbetet med sökmotoroptimering.

Hur mycket textinnehåll bör en målsida ha?

Det finns egentligen inget facit bakom detta. Det man kan konstatera är att desto mer relevant textinnehåll som finns på respektive målsida, desto mer ökar chanserna för att Google skall se den som relevant för de utvalda sökorden som är vigda åt just den målsidan. Man bör dock vara noga med att inte upprepa de utvalda sökfraserna på ett icke naturligt sätt. Detta kan leda till att man istället blir straffad i sitt arbete med sökmotoroptimering. Sen bör omfattningen av textinnehåll inte bara utformas utifrån ett seo perspektiv, utan även ta hänsyn till konverteringsmålen på sajten. För mycket textinnehåll kan leda till minskad konvertering, så en balans är av största vikt.

Vad kostar sökmotoroptimering?

Det är oerhört svårt att på förhand ge en rimlig indikation kring prisbilden för arbete med sökmotoroptimering. Detta då det är avhängt i så många olika parametrar. Om ni som kund verkar i en konkurrensutsatt bransch då kommer det rimligtvis krävas mer arbete, vilket i sin tur leder till en högre kostnad.

En annan viktig parameter som bör räknas in i prisbilden är vilka förutsättningar just din hemsida har i samband med uppstart. Hur ser de tekniska förutsättningarna ut? Gällande allt ifrån hur stark er domän är till hur er hemsida rent tekniskt är uppbyggd.
Därför bör det genomföras en gedigen analys kring dessa parametrar innan man kan förvänta sig en seriös indikation på tidsåtgång och prisbild på sökmotoroptimeringen.

Kan jag utföra sökmotoroptimering själv?

Ja, du kan utföra sökmotoroptimering på egen hand förutsatt att du har både kunskap och tid att genomföra det arbetet som krävs. Mycket utav kunskapen du behöver kan du hitta på nätet. Utmaningen är dock att sökmotorerna löpande ändrar och uppdaterar sina algoritmer. Vilket i sin tur leder till att den information du tar del utav på nätet många gånger är förlegad och inte aktuell. Detta gäller givetvis även om du anlitar en byrå. Det finns många som vill utge sig för att vara proffs samtidigt som de refererar till ett arbetssätt som är inaktuellt. Därför bör du säkerställa att den byrå som du väljer att anlita arbetar utefter aktuella metodiker.

Hur påverkar brutna länkar min sökmotoroptimering?

Har du länkar på din webbplats som inte fungerar och leder till målsidor som exempelvis saknas (även kallat 404) så kommer det med stor sannolikhet påverka er sökmotoroptimering negativt. Detta då sökmotorernas algoritmer inte har samma möjlighet att följa länkarna på din webbplats när den indexeras. Därför bör du kontinuerligt undersöka din webbplats för att identifiera och åtgärda eventuella brister. Det finns flera olika verktyg som man kan använda för ändamålet, ett av dessa är ex. brokenlinkcheck.com.

Vad kostar sökmotoroptimering?

Det är oerhört svårt att på förhand ge en rimlig indikation kring prisbilden för arbete med seo. Detta då det är avhängt i så många olika parametrar. Om ni som kund verkar i en konkurrensutsatt bransch då kommer det rimligtvis krävas mer arbete, vilket i sin tur leder till en högre kostnad.

En annan viktig parameter som bör räknas in i prisbilden för seo arbetet är vilka förutsättningar just din hemsida har i samband med uppstart. Hur ser de tekniska förutsättningarna ut? Gällande allt ifrån hur stark er domän är till hur er hemsida rent tekniskt är uppbyggd.
Därför bör det genomföras en gedigen seo analys kring dessa parametrar innan man kan förvänta sig en seriös indikation på tidsåtgång och prisbild på sökmotoroptimeringen.

Påverkar https arbetet med sökmotoroptimering?

Det enkla och raka svaret är ja. Google har vid flera tillfällen påpekat det faktum att de väljer att prioritera säkra webbplatser, det vill säga https. Därför bör man säkerställa att webbplatsen har denna säkerhet eftersom man redan nu kan se de negativa effekter det orsakar om det saknas.

Vad är ”long tail” sökord?

Det är ofta mer specifika sökfraser som innehåller fler antal ord. I jämförelse med de vanliga sökorden genererar de oftast betydligt mindre trafik då det är mindre sökvolymer på dessa fraser. Men de är ofta högre kvalitet och relevans på trafiken dessa fraser genererar. Samtidigt som det kan vara lättare att ranka då konkurrensen är lägre. Därför är det väldigt effektivt att alltid inkludera så kallade long tail sökfraser i arbetet med sökmotoroptimering.

Hur syns Ni på Google?

Fyll i domännamn och sökord så får du information om dina placeringar på Google direkt till din mail

Få relevant och lönsam trafik till er webbplats!

Vi säkerställer att ni syns på Google när potentiella kunder söker efter era produkter.

Vill ni öka er försäljning?