SSL Certifikat

SSL-certifikat är den tekniska komponenten som gör HTTPS möjligt. Certifikatet utfärdas av tredje parter och fungerar som garantier för din hemsidas säkerhet. De visar att din webbplats är legitim och att data som överförs mellan hemsidan och användarens webbläsare är skyddad.

Innehåll

Kontakta oss

Slottsmöllan 13E 30231 Halmstad

Måndag – Fredag | 08.00 – 17.00

Vad är ett SSL certifikat?

När en webplats använder HTTPS med ett giltigt SSL certifikat, ökar användares förtroende, datasäkerhet och hemsidans SEO prestanda. SSL står för Secure Sockets Layer, vilket är en teknik som används för att skapa en säker och krypterad anslutning mellan en användares webbläsare och en hemsidas server. Ett SSL-certifikat fungerar som en elektronisk “pass” som bekräftar att en webbplats är säker och legitim. Det utfärdas av certifikatutfärdare som GlobalSign, DigiCert och Let’s Encrypt.

SSL certifikat, HTTPS och HTTP är termer som inte bara är relevanta för webbplatsägare och utvecklare utan även för teknisk SEO inom sökmotoroptimering. Detta är inte enbart ett tekniskt ämne, utan har blivit en kritisk rankningsfaktor hos Google.

Boka ett möte med oss!

Kontakta Våning 18 idag för att boka ett kostnadsfritt möte och diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din hemsidas SEO, öka din synlighet och förbättra dina resultat!

Hur fungerar SSL certifikat?

SSL certifikat fungerar genom att skapa en krypterad anslutning mellan användarens webbläsare och hemsidans server. När en användare besöker en webbplats som använder HTTPS, inleds en “handskakning” mellan webbläsaren och servern. Under denna handskakning skickar servern sitt SSL certifikat till webbläsaren, som verifierar certifikatets äkthet. När certifikatet är godkänt, används det för att skapa en krypterad anslutning där all data som överförs är oläslig för obehöriga tredje parter.

 • Säker dataöverföring: De säkerställer att all data som överförs mellan användare och hemsidan är krypterad och skyddad från avlyssning. Detta inkluderar känslig information som användarnamn, lösenord och kreditkortsuppgifter.

 

 • Ökat användarförtroende: Besökare litar mer på en webbplats som använder HTTPS och visar låssymbolen i webbläsaren. Det ökar förtroendet för hemsidan och dess ägare.

 

 • Bättre integritet och sekretess: Det säkerställer att ingen kan avlyssna eller manipulera data under överföring, vilket är särskilt viktigt för e-handelswebbplatser och hemsidor som hanterar användaruppgifter.

 

 • Förbättra sökresultat: SSL certifikat är nu en bekräftad rankningsfaktor för Google, vilket innebär att HTTPS hemsidor tenderar att ranka högre än deras HTTP konkurrenter.

Skillnaden mellan HTTP och HTTPS

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) och HTTP (Hypertext Transfer Protocol) är protokoll som används för att överföra data mellan webbplatsen och användaren. Skillnaden ligger i säkerheten:

 • HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Det är det grundläggande protokollet för dataöverföring. Information som överförs via HTTP är oskyddad och kan avlyssnas.

 

 • HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): Det är den säkra versionen av HTTP. Med HTTPS aktiverat, sker dataöverföring i krypterad form, vilket skyddar informationen från avlyssning och manipulation. Det innebär att denna säkra anslutning inte bara skyddar användarnas data utan också ökar webbplatsens integritet och trovärdighet.

Vill du veta mer?

Optimera din webbplats med rätt SEO! Kostnaden varierar beroende på din bransch och webbplatsens teknik. Låt oss göra en grundlig analys och skräddarsy en strategi för dig.

Öka din rankning med SSL-certifikat

SSL certifikat är en bekräftad rankningsfaktor i Googles sökalgoritmer. Under 2014 annonserade Google att HTTPS skulle bli en rankningsfaktor och efter det har webbplatsägare och SEO-experter haft starka skäl att se över sin hemsidas säkerhet. Detta innebär att om din webbplats använder HTTPS, kan den ha en fördel gentemot hemsidor som fortfarande använder HTTP.

Vikten av SSL-certifikat som en SEO-rankningsfaktor i Google

Denna fördel är dock inte nödvändigtvis avgörande för din ranking, då Google använder över 200 olika faktorer för att bestämma placeringar i sökresultaten. Så även om HTTPS är en viktig faktor väger den inte lika tungt som exempelvis relevant innehåll eller bra användarupplevelse, men är fortfarande betydande nog för att inte ignoreras. För att kunna dra nytta av denna rankningsfaktor är det viktigt att ha en hemsida som använder HTTPS genom att få och implementera ett giltigt SSL certifikat. Dessutom är det viktigt att följa bästa praxis för SEO och webbplatsägande för att maximera din synlighet i sökresultaten.

Olika typer av SSL-certifikat

Det finns olika typer av SSL certifikat, och olika valideringsnivåerna som påverkar hur de tillämpas.

 • Domain-Validated (DV): Dessa certifikat validerar endast ägaren av domänen. De är enkla att skaffa och är vanligtvis lämpliga för personliga hemsidor.

 

 • Organization-Validated (OV): Dessa certifikat kräver en mer omfattande verifiering av både ägaren och organisationen bakom domänen. De passar bra för företagshemsidor.

 

 • Extended Validation (EV): EV-certifikat är de mest omfattande och kräver grundlig verifiering av ägaren och organisationen. De visas tydligt i webbläsaren med ett grönt adressfält.

 

 • Single Domain: Ett Single Domain SSL certifikat är utformat för att säkra ett enda domän, som exempelvis “www.dinhemsida.se.” Det är det mest grundläggande alternativet och är perfekt om du endast behöver säkerställa en webbplats.

 

 • Wildcard Domain: Ett Wildcard Domain SSL-certifikat är användbart när du har flera underdomäner som du vill säkra med samma certifikat. Det används med hjälp av ett joker, såsom “*.dinhemsida.se.” Det innebär att alla underdomäner till huvuddomänen automatiskt omfattas av certifikatet, vilket sparar tid och pengar om du har många subdomäner.

 

 • Multiple Domain: Ett Multiple Domain SSL certifikat, även känt som Subject Alternative Name (SAN) eller Unified Communications Certificate (UCC), gör det möjligt att säkra flera olika domäner med ett enda certifikat. Det är användbart om du har flera webbplatser eller domäner som behöver skydd. Du kan inkludera alla de relevanta domänerna i samma certifikat.

 

Genom att välja rätt typ av SSL certifikat kan du säkerställa att din webbplats är korrekt skyddad och att användarna kan surfa säkert och tryggt. Oavsett om du har en enkel hemsida, flera underdomäner eller flera separata domäner, finns det ett lämpligt SSL-certifikat som passar dina behov och säkerställer att din webbplats uppfyller säkerhetskraven och rankningsfaktorerna som Google och andra sökmotorer kräver.

 

Viktiga faktorer för säker anslutning

Säkerställ att din webbplats är säker och optimerad för SEO genom att skaffa ett giltigt SSL-certifikat, aktivera HTTPS på hela webbplatsen, använda 301 omdirigeringar vid uppgradering till HTTPS, uppdatera sitemaps och robots.txt-filer efter ändringar, och hålla koll på och förnya ditt SSL-certifikat regelbundet.

 • Få och implementera ett SSL certifikat: Se till att din webbplats använder HTTPS genom att införskaffa ett giltigt SSL-certifikat från en pålitlig certifikatutfärdare.

 

 • Aktivera HTTPS över hela hemsidan: Se till att HTTPS används på alla sidor av din webbplats, inte bara på känsliga områden. Blandat innehåll uppstår när vissa delar av din webbplats fortfarande använder HTTP innehåll på en HTTPS sida, vilket kan vara ett problem. Se till att alla innehållselement används över HTTPS.

 

 • 301 omdirigering: Om du uppgraderar din webbplats från HTTP till HTTPS, använd 301 omdirigeringar för att säkerställa att användare och sökmotorer automatiskt omdirigeras till HTTPS-sidan.

 

 • Uppdatera sitemaps och robots.txt-filer: Om du har ändrat din webbplatsstruktur genom att införa HTTPS, se till att uppdatera dina sitemaps och robots.txt-filer för att återspegla dessa ändringar.

 

 • Håll koll på SSL certifikatets status: SSL certifikat har en utgångsdatum, och de måste förnyas regelbundet. Se till att du håller koll på ditt certifikats giltighetstid och förnya det i tid.

 

Vanliga frågor och svar om SSL Certifikat

Ett SSL-certifikat är en teknisk komponent som möjliggör HTTPS och fungerar som en garanti för webbplatsens säkerhet och äkthet. Det används för att skapa en säker och krypterad anslutning mellan en användares webbläsare och en hemsidas server.

SSL-certifikat skapar en krypterad anslutning genom att verifiera hemsidans äkthet och används sedan för att kryptera dataöverföringen mellan webbläsare och server.

SSL-certifikat säkerställer krypterad dataöverföring, ökar användarnas förtroende, skyddar integriteten och sekretessen av data och förbättrar sökmotorrankningar.

HTTP är osäkert och överför data okrypterat, medan HTTPS använder kryptering för att skydda dataöverföringen och garantera säkerheten.

SSL-certifikat är en bekräftad rankningsfaktor i Google, vilket innebär att HTTPS-webbplatser har en fördel gentemot HTTP-webbplatser i sökresultaten.

Det finns tre huvudsakliga valideringsnivåer: Domain-Validated (DV), Organization-Validated (OV) och Extended Validation (EV). Det finns också olika typer av certifikat, inklusive Single Domain, Wildcard Domain och Multiple Domain.

För att säkerställa en säker anslutning bör du skaffa ett giltigt SSL-certifikat, aktivera HTTPS på hela webbplatsen, använda 301 omdirigeringar vid uppgradering, uppdatera sitemaps och robots.txt-filer samt hålla koll på certifikatets status och förnya det i tid.

Det finns många certifikatutfärdare att välja mellan, inklusive GlobalSign, DigiCert och Let’s Encrypt, beroende på dina behov och budget.

Du kan använda ett Multiple Domain SSL-certifikat (även känt som SAN eller UCC) för att säkra flera olika domäner med ett enda certifikat.

SSL-certifikat har utgångsdatum och måste förnyas regelbundet för att behålla säkerheten och funktionaliteten på din webbplats. Håll koll på giltighetstiden och se till att förnya certifikatet i tid.

 

 

Boka ett möte med oss!

Kontakta Våning 18 idag för att boka ett kostnadsfritt möte och diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din hemsidas SEO, öka din synlighet och förbättra dina resultat!

Kontakta Våning 18

Kontakta Våning 18 idag för att boka ett kostnadsfritt möte och diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din hemsidas SEO, öka din synlighet och förbättra dina resultat!